Door het thuiswerken vertrouwen mensen meer op robots dan op managers!
12 oktober 2020 

Door het thuiswerken vertrouwen mensen meer op robots dan op managers!

Uit een recent wereldwijd onderzoek van techgigant Oracle blijkt dat 82% van de mensen gelooft dat robots hen beter kunnen helpen dan mensen. Hoewel Oracle technische kansen ziet voor AI (Artificial Intelligence) lees ik als menselijke coach toch heel iets anders! Feitelijk schrok ik me rot. Want je leest in het rapport ook dat medewerkers meer vertrouwen hebben in robots dan in hun manager.

Corona zorgt voor nieuwe uitdagingen in de manier van samenwerking met collega’s en leidinggevenden. Het thuiswerken zorgt voor meer mentale klachten zoals angst, stress en onzekerheid. Door de grotere ‘afstand’ wenden medewerkers zich liever tot technologische oplossingen dan hun collega’s en manager.

Uit mijn eigen onderzoek blijkt dat mensen zich in hun schulp terugtrekken en dat ze een lamgeslagen gevoel ervaren. Ze voelen zich eenzaam. Dat resulteert er in dat ze weinig initiatieven nemen. Ze vertrouwen de positieve intentie van collega’s en managers niet als die proberen om wat persoonlijker te worden. Dit is een hele zorgelijke situatie.

De rol van de (HR) manager

Elke (HR) manager zou nu direct actie moeten nemen om hier als organisatie een passend antwoord op te vinden. Volgens Oracle zou er meer aandacht voor technologie moeten zijn om de mentale problemen het hoofd te bieden, terwijl ik denk dat de menselijke maat weer terug moet komen. De productiviteit, continuïteit en focus op resultaten is inmiddels ernstig verstoord en technologie vergroot de afstand nog meer.

We wisten natuurlijk al dat sommige managers zichzelf vaak zelfzuchtig gedragen en hun waardevolle professionals wegjagen. Veel managers zijn meer met zichzelf, hun carrière en hun eigen werk bezig dan met het grootste kapitaal van een organisatie: hun professionals.

Professionals hechten meer belang aan openheid en betrokkenheid dan aan een manager die niet luistert, steunt en verbindt. Als we menen dat een robot beter luistert dan een mens dan is de sociale interactie ernstig verstoord.

Conflicten zijn er om vrede te vinden

Nou zie ik al langer dat jongeren hun conflicten liever uitvechten via chat dan mondeling. Een stevige worsteling en knokpartij zit er niet meer in. Natuurlijk zijn dit hele oude uitgangspunten en leven we nu in een heel andere maatschappij. Maar de biologie van ons lijf en de werking van ons brein is hetzelfde als 100 jaar geleden. Wat oud lijkt in onze gedachten, is voor ons lijf gewoon actueel.

Vanuit mijn vak en ervaring zie ik dat persoonlijk contact essentieel is om problemen op te lossen. Dat geldt aantoonbaar voor trauma’s en vervelende ervaringen. Maar dat geldt zeker ook voor onzekerheden en angsten. Ons brein evolueert langzamer dan de technologie. Als we afgesloten zijn van anderen dan heeft dat een ernstig effect op onze ontwikkeling.

Een kant en klaar recept voor elk probleem

Een robot met een goede ingebouwde AI kan zeker de juiste vragen stellen en zal alle tijd hebben, maar ons menselijke brein zit toch echt iets anders in elkaar. We moeten in ons leven allerlei persoonlijke ‘uitdagingen’ tegenkomen en overwinnen om sterker, weerbaarder én een beter mens te worden. We moeten zélf een oplossing vinden!

Kunstmatige Intelligentie geeft je meteen het juiste ‘recept’. Dat bespaart je een hoop tijd, gedoe en ellende, maar je leert er niets van. Met AI ontwikkelt je brein zich niet zoals een mensenbrein zich evolutionair ontwikkelt: door vallen en opstaan. Door een uitweg te vinden uit situaties waar we liever niet in zitten. Tenzij je afhankelijk wilt zijn van Facebook.

De AI van Facebook

Misschien ben je vergeten dat Facebook de perfecte robot is met een perfecte ingebouwde AI. Facebook weet alle antwoorden en presenteert ze precies op het juiste moment aan jou. Facebook weet namelijk alles van je: hoe jij je voelt, wat je interessant vindt en waar je tegenaan loopt. Maar het doel van Facebook is niet om jou te helpen, maar om meer advertenties te verkopen!

“Vreemd dat we Facebook meer vertrouwen dan een medemens!!

Het zijn je familie, vrienden en soms collega’s die bereid zijn om je écht te helpen. Maar onderschat het belang van ‘vijanden’ en van ‘mensen waar je een hekel aan hebt’ niet: zij triggeren je ‘allergie’. De dingen die niet goed lopen zijn bedoeld om van te leren. Je allergieën zijn een belangrijke input om persoonlijke groeistappen te zetten.

Onderzoeksresultaten Oracle onderzoek

Laten we eerst eens kijken naar de resultaten van het Oracle onderzoek (in samenwerking met Workplace Intelligence).

Het onderzoek is gedaan onder ruim 12.000 mensen wereldwijd en laat zien dat 80% van de respondenten in de leeftijd van 26 tot 54 jaar zit. Dat is een doorsnede van bijna alle werkenden (en dus niet alleen de jongeren). De helft van hen is medewerker, de ander helft bestaat uit HR managers en leidinggevenden.

Hoewel HR managers de negatieve effecten signaleren binnen hun organisatie, zijn het zelf natuurlijk óók mensen. En ook (HR) managers ervaren dezelfde stress, afstand en betrokkenheid als anderen in hun organisatie.

2020 is het meest stressvolle jaar ooit

Volgens 78% van de werkende mensen is 2020 het meest stressvolle jaar ooit (natuurlijk heeft Corona en het thuiswerken daar een grote impact op). Ze geven aan dat dit een negatief effect heeft op hun mentale fitheid. Mensen hebben meer last van angsten, stress en onzekerheid.

Van mijn eigen cliënten hoor ik vergelijkbare reacties. Ze geven tevens aan dat ze door het thuiswerken de verbinding met collega’s en hun werkgever verliezen. En zoals ik hierboven al aangaf zijn persoonlijk contact en de behoefte om een bijdrage te leveren essentieel voor je geestelijke gezondheid.

Mentale issues hebben negatief effect op je hele leven

Volgens 85% van de werkenden hebben de mentale issues (door het thuiswerken en de ontbrekende persoonlijke interactie met collega’s) effect op hun hele leven. Mensen slapen slechter, hun gezondheid gaat achteruit en ze zijn ongelukkiger. Vriendschappen en het contact met familie verwateren.

Wat me opvalt is dat minder mensen hun klachten als burn-out bestempelen, maar meer als overspannenheid. Dat komt omdat overspannenheid in principe aan de (thuiswerk) situatie wordt toegeschreven. De oorzaak van burn-out ligt meer in je eigen persoonlijkheid.

Mentale fitheid is verantwoordelijkheid voor werkgevers

Volgens 76% van de werkenden speelt de werkgever een belangrijke rol bij het versterken van mentale fitheid. Ze vinden dat werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en hen moeten ondersteunen. Het is te makkelijk om even een mailtje te sturen dat iedereen vanaf nu moet thuiswerken.

Er is inmiddels veel aandacht voor het inrichten van de fysieke thuiswerkplek (met steun van de overheid). Maar dat is ruim onvoldoende voor het menselijk welbevinden en hun productiviteit. Er moet meer aandacht komen voor de mentale aspecten van thuiswerken.

Door het thuiswerken kunnen medewerkers een ander tempo en dagritme aannemen. Hierdoor melden veel minder mensen zich ziek met burn-out klachten. Ze proberen zo goed mogelijk de dag door te komen. Net als bij typische burn-out klachten is dat een vorm van overleven en is de productiviteit en effectiviteit erg laag.

Managers hebben geen luisterend oor

Volgens 68% van de werkenden ‘praten’ ze liever met een robot over hun stress en angst dan met hun manager. Dat is natuurlijk erg zorgwekkend. Enerzijds ligt dat aan de rol die een gestresste manager zich aanmeet, maar anderzijds is het ook typerend voor hoe we met elkaar omgaan.

Een robot met ingebouwde AI zal gewoon ‘luisteren’ waardoor je jouw verhaal kwijt kunt. Dat managers luisteren naar hun medewerkers is toch wel het minste dat je van een werkgever mag verwachten!

Als er behoefte is aan extra hulp en ondersteuning dan kun je als werkgever een coach of therapeut inhuren. Mijn in-company training ‘Mindfulness met NLP’ is uiteraard een nog betere optie omdat mensen naar elkaar leren luisteren én persoonlijker leren communiceren!

AI ondersteunt bij het verbeteren van mentale fitheid

Volgens 75% van de mensen heeft AI hen geholpen bij het vinden van informatie over hun baan, hoe ze hun werk beter kunnen doen en bij het verminderen van stress. Het is belangrijk om toegang te hebben tot informatie, waardoor je het gevoel krijgt dat je goed bezig bent en dat je vooruitgang boekt.

Als mensen-mens vind ik het een zwaktebod als managers weinig tijd voor hun medewerkers uittrekken. Het lijkt me beter om samen naar een oplossing te zoeken. Daardoor werk je zowel aan je relatie, betrokkenheid als mentale fitheid.

Mindfulness met NLP

Mijn in-company training ‘Mindfulness met NLP’ is gericht op het persoonlijk samenwerken in een groep collega’s. Het gaat vooral over mentale menselijke uitdagingen en relaties. Je leert NLP in gewoon Nederlands toepassen op alledaagse uitdagingen. Omdat je het samen doet (op afstand via Zoom) heb je op een hele andere manier contact met elkaar.

De training verhoogt niet alleen de mentale fitheid van professionals, maar zorgt ook voor meer betrokkenheid bij collega’s en werkgever. Deelnemers komen uit hun isolement. Ze lossen hun issues op en ontwikkelen weer initiatief en creativiteit waardoor de productiviteit omhoog gaat. Doordat ze met NLP beter leren communiceren heeft de training ook op de lange termijn een positieve impact.

Lees meer over Mindfulness met NLP

Over de schrijver
Jos Verheijden is ervaringsdeskundige senior Burnout Trainer & Coach en helpt ondernemers, MKB-directeuren, zelfstandigen en hoog opgeleide professionals bij het voorkomen en herstellen van burnout symptomen en gerelateerde klachten zoals stress, sociale angsten, uitstelgedrag, werkdruk, onzekerheid, overspannenheid, communicatie en leiderschap. Jos wil bijdragen aan het onafhankelijk en vrij maken van ondernemende mensen waardoor ze hun leven weer terug krijgen. Dat doet hij via zijn coaching, training, vlogs, blogs, interviews en documentaires.
Reactie plaatsen
arrow_drop_up arrow_drop_down