Burn-out bij Dertigers: Een Complex Probleem van Hoge Verwachtingen en Zelf Opgelegde Druk

Burn-out bij Dertigers: Een Complex Probleem van Hoge Verwachtingen en Zelf Opgelegde Druk

Luister naar de aflevering in mijn podcast Burnout te slim af:
Listen to "Dertigers burnout door hoge verwachtingen?!" on Spreaker.


Burn-out is een veelvoorkomend probleem, vooral bij dertigers. Ik wil de complexiteit van burn-out ontrafelen en dieper ingaan op zowel de externe als persoonlijke factoren die uitputting veroorzaken. Ik zal verder kijken dan de algemeen geaccepteerde mythes en de echte oorzaken te onderzoeken.

De Rol van Externe Verwachtingen

Onderzoek wijst op hoge verwachtingen als een primaire oorzaak van burn-out. Deze verwachtingen komen van de werkomgeving, het gezin en de maatschappij. Dertigers worden vaak geconfronteerd met de druk om te presteren en te voldoen aan de normen die door anderen worden gesteld. Deze externe druk is zeker een factor, maar vertelt niet het hele verhaal.

De Invloed van Zelfopgelegde Druk

Naast externe druk, is zelfopgelegde druk de cruciale factor. Veel dertigers leggen zichzelf hoge verwachtingen op en streven naar perfectionisme en voortdurende prestatie. Deze persoonlijke strijd put je uit draagt bij aan het ontstaan van burn-out.

De Diepere Oorzaken: Jeugdtrauma en Opvoeding

Bij het aanpakken van burn-out is het belangrijk om de onderliggende oorzaken te onderzoeken. Deze kunnen variëren van jeugdtrauma's en onveilige hechting tot overlevingsstrategieën ontwikkeld in de kindertijd. Deze diepere kwesties beïnvloeden hoe individuen omgaan met stress en druk in hun volwassen leven.

De Twee Extremen: Overbescherming en Onveiligheid

Mensen die een zeer beschermde of juist onveilige jeugd hebben gehad, zijn vatbaar voor burn-out. De eerste groep heeft mogelijk niet geleerd om te gaan met tegenslagen, terwijl de laatste groep overlevingsstrategieën ontwikkeld heeft die hen uitputten.

Het Belang van Zelfzorg en Professionele Ondersteuning

Zelfzorg en het zoeken van professionele hulp zijn cruciaal in het voorkomen en behandelen van burn-out. Het opnieuw verbinden met jezelf en leren luisteren naar je lichaam en geest zijn essentieel. Een coach of therapeut kan helpen bij het aanpakken van je diepere problemen en het ontwikkelen van effectieve strategieën om hiermee om te gaan.

Een Brede Aanpak van Burn-out

Burn-out bij dertigers is een probleem dat zowel persoonlijke als externe factoren omvat. Door zowel de externe druk als de interne verwachtingen aan te pakken, zul je effectiever met burn-out omgaan en een gezondere balans in je leven vinden.

Over de schrijver
Jos Verheijden is ervaringsdeskundige senior Burnout Trainer & Coach en helpt ondernemers, MKB-directeuren, zelfstandigen en hoog opgeleide professionals bij het voorkomen en herstellen van burnout symptomen en gerelateerde klachten zoals stress, sociale angsten, uitstelgedrag, werkdruk, onzekerheid, overspannenheid, communicatie en leiderschap. Jos wil bijdragen aan het onafhankelijk en vrij maken van ondernemende mensen waardoor ze hun leven weer terug krijgen. Dat doet hij via zijn coaching, training, vlogs, blogs, interviews en documentaires.