Wat zijn de praktische oorzaken van burnout
04 augustus 2023 

Wat zijn de praktische oorzaken van burnout

Luister naar de aflevering in mijn podcast Burnout te slim af:
Wacht tot de speler geladen is.


In de aanloop naar een burn-out kunnen mensen vaak terugkijken en wijzen op verschillende factoren die hebben bijgedragen aan hun uitputting. Sommigen herkennen de oorzaken gemakkelijk, terwijl anderen zich nog steeds afvragen waarom ze zijn uitgevallen. Burn-out is een complex fenomeen dat verschillende kanten heeft. In deze aflevering van ‘Burnout te slim af’ behandel ik de praktische, zichtbare aspecten van een burn-out en verwijs naar de onderliggende oorzaken.

Traumatische ervaringen leiden tot overlevingsstrategieën

Als Burnout & Business Coach werk ik veel met ondernemende mensen, directeuren en professionals, die vaak gedreven en actief zijn. Toch kan burn-out iedereen overkomen, ongeacht hun persoonlijkheid of beroep. De oorzaken van een burn-out liggen vaak diep in het verleden, waar pijnlijke gebeurtenissen of trauma's hebben plaatsgevonden. Om hiermee om te gaan, ontwikkelen we overlevingsstrategieën, zoals perfectionisme, controledrang en vermijdingsgedrag.

Bewijsdrang als oorzaak van burn-out

Bewijsdrang is een veelvoorkomende factor bij mensen die een burn-out ervaren. Het verlangen om te bewijzen dat je iets kunt of ergens bij hoort, kan leiden tot overbelasting en uitputting. Dit geldt niet alleen voor ondernemers of carrièremakers, maar ook voor mensen in andere beroepen. Het kan voortkomen uit ervaringen uit het verleden, zoals gepest worden, niet gehoord of gezien worden, of het gevoel hebben dat je er niet bij hoort.

Status en aanzien om te bewijzen dat je er toe doet

Een ander aspect dat kan bijdragen aan een burn-out is het streven naar status en aanzien. Sommige mensen willen laten zien dat ze succesvol zijn en respect verdienen. Dit kan voortkomen uit ervaringen in het verleden waarin ze werden buitengesloten of gekleineerd. Het streven naar status kan leiden tot een constante druk om te presteren, wat uiteindelijk kan leiden tot uitputting.

Probeer niet door te slaan in je enthousiasme

Enthousiasme voor je werk, hobby of project is positief, maar te veel enthousiasme kan ook uitputtend zijn. Het constant willen doorgaan, altijd voorop lopen en alles willen bereiken kan leiden tot een burn-out. Het is belangrijk om te doseren en te beseffen dat enthousiasme, net als bewijsdrang, kan leiden tot overbelasting.

Constante onrust en gejaagdheid

Geen rust kunnen vinden is nog een belangrijke factor bij een burn-out. Sommige mensen voelen zich voortdurend opgejaagd, alsof ze nooit kunnen stoppen en altijd actief moeten zijn. Dit kan voortkomen uit onbewuste trauma's of emoties die ze willen vermijden door constant bezig te blijven. Het is belangrijk om te leren rust te vinden en te ontspannen om een burn-out te voorkomen.

Zit je wel op de juiste plek?

Soms zitten mensen vast in het verkeerde spoor, doen ze werk dat niet bij hen past, of leven ze in de verkeerde omgeving. Dit kan leiden tot een gevoel van ontevredenheid en uiteindelijk tot een burn-out. Het is belangrijk om te erkennen wat je echt wilt en om keuzes te maken die bij jou passen.

Hoog-sensitieve (HSP) mensen raken uitgeput door teveel indrukken

Hoog-sensitieve mensen kunnen ook een verhoogd risico hebben op een burn-out, vooral als ze worden blootgesteld aan overmatige prikkels en drukte. Het is belangrijk voor hen om te leren omgaan met hun sensitiviteit en grenzen te stellen om overbelasting te voorkomen.

Onderzoek wat jouw oorzaken zijn en wat er onder zit

Als je de praktische oorzaken van een burn-out wilt aanpakken, is het belangrijk om naar jezelf te kijken en te onderzoeken wat jou uitput. Het kan gaan om veranderingen in je gedrag, je omgeving, je voedingspatroon of je mindset. Door bewust te worden van je eigen patronen en overtuigingen, kun je stappen zetten om een burn-out te voorkomen.

Neem tijdig actie en pak de onderliggende oorzaken aan

Een burn-out is vaak het resultaat van een combinatie van factoren, zowel praktisch als psychisch. Het is essentieel om goed voor jezelf te zorgen, je grenzen te kennen en hulp te zoeken als dat nodig is. Door bewust te zijn van de signalen van een burn-out en tijdig actie te ondernemen, kun je voorkomen dat je in een uitputtende situatie belandt.

Zoek professionele hulp om samen aan je burnout te werken

Het is belangrijk om te onthouden dat je niet alleen bent. Een burn-out kan iedereen overkomen, en het is geen teken van zwakte. Het erkennen van je eigen behoeften en het nemen van de juiste stappen om voor jezelf te zorgen, is een teken van moed en zelfbewustzijn. Neem de tijd om naar jezelf te luisteren, hulp te vragen indien nodig, en stappen te zetten om een gezonde balans in je leven te creëren.

Over de schrijver
Jos Verheijden is ervaringsdeskundige senior Burnout Trainer & Coach en helpt ondernemers, MKB-directeuren, zelfstandigen en hoog opgeleide professionals bij het voorkomen en herstellen van burnout symptomen en gerelateerde klachten zoals stress, sociale angsten, uitstelgedrag, werkdruk, onzekerheid, overspannenheid, communicatie en leiderschap. Jos wil bijdragen aan het onafhankelijk en vrij maken van ondernemende mensen waardoor ze hun leven weer terug krijgen. Dat doet hij via zijn coaching, training, vlogs, blogs, interviews en documentaires.