Algemene Voorwaarden

Verheijden Consult is een bureau voor training en coaching.
De coach is degene cq de rechtspersoon die het consult of de (online) training verzorgt.
De opdrachtgever is de organisatie of persoon waarmee een overeenkomst wordt afgesloten.
De cliënt is de persoon die zich heeft ingeschreven voor een consult of (online) training.

De Lead2Flow Academy is het platform waar je alle cursussen, coaching- en oefensessies vindt en start.
Een E-learning cursus (Persoonlijke Kracht Online) volg je thuis zelfstandig achter je computer.
Een training (Persoonlijke Kracht, Persoonlijk Leiderschap, Burnout Training) is een combinatie van E-learning en oefenen in groepen via Zoom.
Naast de coaching- en oefensessies in de Lead2Flow Academy kun je extra individuele coaching sessies met de coach boeken.

Indien een coaching- of oefensessie door overmacht van de zijde van de coach niet door kan gaan, zal de coach trachten een vervanger in te zetten of anders een nieuwe datum en tijd voorstellen.
Indien een training of E-learning om technische redenen niet te volgen is, kan de cliënt de training of cursus later alsnog volgen cq afmaken.
Verheijden Consult is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever en/of cliënt mochten lijden ten gevolge van het niet of later doorgaan van een coaching- of oefensessie, E-learning of training.

De cliënt kan zich voor een coaching sessie tot 24 uur van tevoren kosteloos afmelden of de sessie verzetten. Bij niet of te laat verschijnen of niet tijdig afmelden is de opdrachtgever het volledige bedrag van de betreffende coaching sessie verschuldigd.
Opdrachtgever kan binnen 30 dagen na opdracht het volledige inschrijfgeld voor een training in de Lead2Flow Academy terugvragen indien cliënt niet 100% tevreden is.
Terugbetaling van individuele coaching sessies is niet mogelijk.

De opdrachtgever krijgt een factuur die vóór de eerstvolgende coaching sessie, E-learning of training betaald dient te zijn. De kosten worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

De trainingen, groep sessies en E-learning in de Lead2Flow Academy zijn niet bedoeld voor mensen met zwaar trauma, depressie, psychiatrische klachten of persoonlijkheidsstoornissen. In dat geval dien je vooraf met de coach te overleggen en eventueel individuele coaching te boeken.
Bij specifieke klachten of als er complexere thema's spelen, dan zullen we je vrijblijvend adviseren om een ander traject te volgen.
Mochten tijdens een traject verborgen thema's aan het licht komen waardoor een effectieve behandeling niet mogelijk is, dan bespreken cliënt en coach samen wat de beste weg is: vertragen, stoppen of een uitgebreider traject ingaan.

Het auteursrecht is geldig op alle verstrekte materialen. Het is niet toegestaan om materialen te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Verheijden Consult en de coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen voor, tijdens of na een coaching- of oefensessie, training, E-learning, individuele coaching of welke andere vorm ook.
Cliënt is verplicht om bij het inschrijven en de intake alle benodigde en relevante informatie aan te leveren, zodat de coach een goede inschatting kan maken van het behandelplan.
Cliënt is verplicht om om zich op een sessie voor te bereiden, de instructies tijdens sessies strikt op te volgen en om na een sessie met de oefenstof aan de slag te gaan.

Nuenen, november 2019