Algemene Voorwaarden

Definities

Verheijden Consult is een bureau voor training en coaching.
De coach is degene cq de rechtspersoon die het consult of de (online) training verzorgt.
De opdrachtgever is de organisatie of persoon waarmee een overeenkomst wordt afgesloten.
De cliënt is de persoon die zich heeft ingeschreven voor een traject, consult of cursus.

De Lead2Flow Academy is het platform waar je alle cursussen, coaching- en oefensessies vindt en start.
Een E-learning cursus (Lead2Flow Academy) volg je thuis zelfstandig achter je computer.
Naast de (groeps-)coaching en de Lead2Flow Academy kun je extra individuele coaching sessies met de coach boeken.


Overmacht

Indien een individuele of perssonlijke coaching door overmacht van de zijde van de coach niet door kan gaan, zal de coach een nieuwe datum en tijd voorstellen.
Indien een cursus in de Lead2Flow Acadmey om technische redenen niet te volgen is, kan de cliënt de cursus later alsnog volgen cq afmaken.
Verheijden Consult is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever en/of cliënt mochten lijden ten gevolge van het niet of later doorgaan van een coachingsessie of E-learning.


Afmelden en verzetten van een consult

De cliënt kan zich voor een coaching sessie tot 24 uur van tevoren kosteloos afmelden of de sessie verzetten. Bij niet of te laat verschijnen of niet tijdig afmelden is de opdrachtgever het volledige bedrag van de betreffende coaching sessie verschuldigd.
Opdrachtgever kan binnen 30 dagen na opdracht het inschrijfgeld voor de cursussen in de Lead2Flow Academy en niet-gevolgde groepscoaching terugvragen indien cliënt niet 100% tevreden is.
Terugbetaling van individuele coaching sessies is niet mogelijk.


Betaling

De opdrachtgever krijgt een factuur die vóór aanvang van het traject of de eerstvolgende coaching sessie betaald dient te zijn. De kosten worden niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.


Uitsluitingen

De groepscoaching en de cursussen in de Lead2Flow Academy zijn niet bedoeld voor mensen met zwaar trauma, depressie, psychiatrische klachten of persoonlijkheidsstoornissen. In dat geval dien je vooraf met de coach te overleggen en eventueel individuele coaching te boeken.
Bij specifieke klachten of als er complexere thema's spelen, dan zullen we je vrijblijvend adviseren om een ander traject te volgen.
Mochten tijdens een traject verborgen thema's aan het licht komen waardoor een effectieve behandeling niet mogelijk is, dan bespreken cliënt en coach samen wat de beste weg is: vertragen, stoppen of een uitgebreider traject ingaan.


Rechten en plichten

Het auteursrecht is geldig op alle verstrekte materialen. Het is niet toegestaan om materialen te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
Verheijden Consult en de coach aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet opvolgen en/of interpreteren door de cliënt van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen voor, tijdens of na een coachingsessie, training, E-learning, individuele coaching of welke andere vorm ook.
Cliënt is verplicht om bij het inschrijven en de intake alle benodigde en relevante informatie aan te leveren, zodat de coach een goede inschatting kan maken van het behandelplan.
Cliënt is verplicht om om zich op een sessie voor te bereiden, de instructies tijdens sessies strikt op te volgen en om na een sessie met de oefenstof aan de slag te gaan.

Nuenen, mei 2023

Als je nog vragen hebt neem dan gewoon even contact op.