arrow_drop_up arrow_drop_down
8 mei 2013 

Ik ga op zoek naar mezelf

Hoewel ik het (als personal coach) steeds minder zie, zijn veel mensen op zoek naar zichzelf. In mijn jeugd gingen mensen naar India of maakten ze wereldreizen om te ontdekken wie ze waren. Nou is er niets mis met reizen en van alles ontdekken, maar jezélf ontdekken kun je veel beter híer doen.

Interessant is om te bekijken waarom je eigenlijk jezelf wilt zoeken. De belangrijkste reden die ik kan bedenken is dat je jezelf kwijt bent. Waarom zou je anders naar jezelf op zoek gaan?!    (Eigenlijk vreemd dat je jezelf kwijt kunt zijn)

Leef je eigenlijk wel je eigen leven?

Mogelijk laat je je leven door anderen leiden. Mogelijk maak je jezelf ondergeschikt aan anderen of aan je werk. Mogelijk heeft iemand je verteld dat je niet geschikt bent voor een bepaalde taak. En mogelijk merk je dat je moe wordt en het niet meer trekt.

Mijn advies is: Stop met zoeken en vind jezelf nu.

Ik kan me voorstellen dat je deze oplossing te simpel vindt. Als je jezelf kwijt bent, dan zit dat meestal redelijk diep in je denkwijze verankerd. Je bent hier al veel langer mee bezig. En daar zit ook de clou: Mensen verwarren gedrag vaak met wie ze zijn.

Wat je doet is niet hetzelfde als wie je bent

In jouw persoonlijkheid lees je wie je bent. Echter je gedrag kan een uiting zijn van wie je bent, óf het kan je reactie zijn op je omgeving. Het zijn de mensen die vooral op hun omgeving reageren, die op zoek gaan naar zichzelf. Dit zijn de mensen die zichzelf kwijt zijn. Die een burnout krijgen.

Stel dat je als persoonlijkheidstype introvert bent, maar je hebt veel extravert collega’s, dan zou je jezelf al snel minderwaardig kunnen voelen. Je collega’s vinden je maar een saaie. Zij pochen alleen maar over uitgaan, feesten en wilde activiteiten, terwijl jij het veel leuker vindt om met een paar goede vrienden een inhoudelijk gesprek te voeren.

Waar het om gaat is dat jij JEZELF accepteert zoals je bent. Dat je weet wat je persoonlijke voorkeuren zijn én dat je daar naar handelt én dat je jezelf daar goed bij voelt. Dat je snapt en accepteert dat er mensen zijn die anders zijn dan jij. Die andere voorkeuren hebben.

Je ziet dit ook bij pubers die gepest worden. Het zijn de kinderen die graag bij het clubje leuke jongens of meiden willen horen die gepest worden. Stel dat je introvert bent en je wilt bij het clubje extraverte kinderen horen, dan is de kans dat je gepest wordt erg groot. Zoek gewoon een clubje kinderen op die net als jij zijn. Dan is de kans dat je gepest wordt nihil.

Alles draait om een gezonde mix van accepteren en ontwikkelen. Accepteren wie je bent en jezelf zoveel mogelijk ontwikkelen. Sommigen noemen je persoonlijkheids-kenmerken de ‘hardware’ en hoe jij jezelf ontwikkelt de ‘software’.

Doe een software update bij jezelf

Bij mijn personal coaching zie ik dat mensen steeds dichter bij zichzelf komen. Dat komt omdat ze hun ‘software’ updaten. Ze laten de bagage los die ze in het opgroeien hebben meegenomen. Hiermee kom je niet alleen dichter bij jezelf, maar ook meer in het NU. Dit is wat je wilt en daarom is persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk.

Conclusie is dus dat je niet in India bij een goeroe op zoek hoeft naar jezelf, maar dat je alleen je belemmerende bagage hoeft los te laten. Dat kan gewoon hier in Nederland. Je hoeft dus niet met je rugzakje door India te zeulen; je kunt beter hier je ‘rugzakje’ leegmaken en daarna lekker op vakantie gaan.

Over de schrijver
Jos Verheijden is ervaringsdeskundige senior Burnout Trainer & Coach en helpt ondernemers, MKB-directeuren, zelfstandigen en hoog opgeleide professionals bij het voorkomen en herstellen van burnout symptomen en gerelateerde klachten zoals stress, sociale angsten, uitstelgedrag, werkdruk, onzekerheid, overspannenheid, communicatie en leiderschap. Jos wil bijdragen aan het onafhankelijk en vrij maken van ondernemende mensen waardoor ze hun leven weer terug krijgen. Dat doet hij via zijn coaching, training, vlogs, blogs, interviews en documentaires.
Agnet
Door

Agnet

op 12 May 2013

Dit is weer zo een stuk dat
Dit is weer zo een stuk dat ik denk WOW,en ook dankbaar dat ik hier weer gebruik van mag maken. Er staan zoveel punten in dat ik me weer even besef go back to basic,en het grote accepteren is weer begonnen! Dank je

Reactie plaatsen

Volg de gratis workshop: "Ik wil/moet* veranderen"