Kind van gescheiden ouders
24 juni 2012 
in Stress

Kind van gescheiden ouders

Het valt me op dat er steeds meer -inmiddels volwassen- kinderen van gescheiden ouders in mijn trainingen en coaching zitten. Het lijkt alsof de problemen die deze mensen met zich meedragen steeds zwaarder worden. Het gaat nog steeds over perfectionisme, controlegedrag, overdreven loyaliteit, onverwerkte emoties en de balans kwijt zijn. Maar de onderliggende oorzaken zijn steeds traumatischer. En steeds meer veroorzaakt door de echtscheiding(-en) van de ouders.

Ik schrijf dit artikel vanuit de beleving van het inmiddels volwassen kind van gescheiden ouders. Het Systemisch Werken geeft hele duidelijke handvatten over de oorzaken van je huidige klachten en hoe je hiermee om kunt gaan.

Het kan gebeuren dat je ouders uit elkaar groeien omdat het niet meer klikt.

Soms kunnen je ouders er niet voor je zijn. Bijvoorbeeld door ziekte, trauma of conflicten. Soms omdat ze met de compleet verkeerde partner getrouwd zijn. Maar ook omdat ze niet geleerd hebben om de ouderlijke verantwoordelijkheid te nemen. Ouders doen soms vreemde dingen of lopen zomaar geheel onverwacht weg. Keren zich zelfs van je af. Sommige ouders zijn meer met zichzelf bezig, dan met hun kinderen.

Als kind kun je daar weinig mee. Je kunt het je ouders niet eens kwalijk nemen. Ook al zou je dat nog zo graag willen. Het uitgangspunt is dat iedereen (dus ook je ouders) altijd datgene doet wat op dat moment het beste is. Achteraf kun je daar spijt van hebben of een mening over vormen, maar dan heb je al weer nieuwe informatie. Achteraf is het makkelijk praten, maar op elk specifiek moment handel je met de kennis en middelen die je hebt.

Maar je kunt als kind wél heel veel last hebben van het gedrag van je ouders.

En dát mag je gerust benoemen. Dát stuk mag er zijn. Dat is heel iets anders dan het je ouders kwalijk nemen. Dat jij heel iets anders nodig had dan wat je gekregen hebt, dat is jouw persoonlijke stuk. Dat kan heel heftig aanvoelen en tot grote problemen lijden. Denk hierbij aan burnout, assertiviteitsproblemen, faalangst, destructief gedrag, gevoel van onveiligheid en onrechtvaardigheid. En nog veel meer.

Vanaf het moment dat je deze twee kanten los ziet van elkaar en ze wérkelijk accepteert, zul je heel snel terug in je kracht komen. Je zult de oplossing niet meer buiten jezelf, maar binnen jezelf zoeken. Je zult loskomen van het oude verlangen en terugkeren in het hier en nu. Dat betekent dat je jezelf weer terugvindt, dat je makkelijker in je eigen relatie zult staan én dat je een betere ouder voor je eigen kinderen zult zijn.

Ga terug naar je eigen plek

In het verleden ben je door de echtscheiding (of de situatie er omheen) van je plek af gegaan. Het kan zijn dat je gedwongen werd, maar meestal doe je dit zelf. Het heeft er mee te maken dat er in elk gezin een balans gecreëerd wordt. Je gaat van je plek af als je in je ouderlijk gezin gaat (ver-)zorgen, voor rechter gaat spelen, gaat bemiddelen, de verantwoordelijkheid overneemt, gaat verbinden. Het is echter de rol van je ouders om deze balans te creëren en in stand te houden. Ouders zijn de grote en kinderen zijn de kleine. Ouders geven en kinderen nemen aan.

De structuur die leert als je van je plek afgaat, neem je mee naar je volwassen leven. Je ervaart er nu de problemen van. De stap die je nu moet zetten is om weer terug te gaan in je eigen plek. Dat doe je door los te komen van de oude verstoringen in de balans. Te kiezen om er wél te zijn voor je eigen kinderen, zonder dat je je eigen trauma’s gaat overcompenseren. Het belangrijkst is dat je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven weer gaat nemen en kiest voor het leven in het NU.

Over de schrijver
Jos Verheijden is ervaringsdeskundige senior Burnout Trainer & Coach en helpt ondernemers, MKB-directeuren, zelfstandigen en hoog opgeleide professionals bij het voorkomen en herstellen van burnout symptomen en gerelateerde klachten zoals stress, sociale angsten, uitstelgedrag, werkdruk, onzekerheid, overspannenheid, communicatie en leiderschap. Jos wil bijdragen aan het onafhankelijk en vrij maken van ondernemende mensen waardoor ze hun leven weer terug krijgen. Dat doet hij via zijn coaching, training, vlogs, blogs, interviews en documentaires.
Gea
Door

Gea

op 27 June 2012

Ik heb het artikel gelezen
Ik heb het artikel gelezen alsof ik zelf degene was waar het over ging. Heel herkenbaar dus, ik ben al een heel heel eind op de goede weg maar lees toch altijd je blogs. In het verhaal kom ik iets tegen wat ik niet snap, “je eigen trauma overcompenseren”, wat bedoel je daarmee? Gea

Jos
Door

Jos

op 27 June 2012

Het overcompenseren is als je
Het overcompenseren is als je bijvoorbeeld vroeger een hoop ellende hebt meegemaakt, dat je dan nu enorm overdreven lief gaat doen tegen je kinderen, ze alles uit handen neemt, ze niet mogen huilen, geen tegenslagen mogen meemaken, overdreven knuffelen, enz.

Jessica
Door

Jessica

op 10 July 2012

Ervoor kiezen om je
Ervoor kiezen om je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven en te gaan leven in het nu, terug gaan naar je eigen plek. Hoe doe je dat eigenlijk?

Jos
Door

Jos

op 10 July 2012

Kiezen voor je eigen leven
Kiezen voor je eigen leven (en tegelijk teruggaan naar je eigen plek) begint met het nemen van de juiste beslissing. Het probleem is dat mensen niet beseffen dat ze een beslissing kunnen of mogen nemen. In hun kindertijd zijn ze van hun plek gegaan om het systeem (het gezin) weer in balans te brengen. Dit is echter de taak van de ouders en niet van een kind. Omdat je op onbewust niveau weet dat er iets niet klopt, zul je krampachtig aan deze plek vasthouden. Je kunt er later bijna niet meer van loskomen. In mijn training en coaching maak ik gebruik van Familie Opstellingen om deze verstrikkingen inzichtelijk te maken en je weer vrij te maken. We werken meestal met rangorde, teruggave en afbakening. Door je eigen pad te kiezen zul je de overdreven loyaliteit los kunnen laten. Je kiest er dan automatisch voor om weer verantwoordelijkheid te nemen voor je éigen leven (en niet dat van je ouders). Je komt dan losser van het verleden en al weer een stap dichter in het NU.

Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down