arrow_drop_up arrow_drop_down
3 april 2016 

Assertiviteit komt van binnenuit

Heb jij wel eens last van een lage assertiviteit, maak je het wel eens mee dat je jezelf wegcijfert, dat mensen over je heen lopen, dat je in de stress schiet als je iets moet presteren? Of moet je altijd alles perfect doen om maar geen weerstand of kritiek te krijgen? Misschien blijf je liever wat op de achtergrond of in de kantlijn. Mogelijk ga je conflicten aan op momenten dat het helemaal niet nodig is. Of vermijd je ze juist als het slimmer is om ze wél aan te gaan! Wat het ook is; vraag jezelf eens af wat ‘plek’ voor jou betekent.

Wat is jouw plek

Assertiviteitsproblemen ontstaan als mensen hun plek niet kunnen vinden, als ze hun grenzen niet helder hebben, als ze de rangorde niet kennen, of als ze de balans tussen geven en nemen niet respecteren. Het is aangetoond en algemeen aanvaard dat (assertief) gedrag van volwassen mensen alles te maken heeft met hun plek vroeger in het ouderlijk gezin. Hun systeem van herkomst.

Het Systemisch Werken geeft inzichten en handvatten om op een heel andere manier naar (werk-)relaties te kijken. Assertiviteit heeft alles te maken met hoe je in je ouderlijk gezin je plek innam. Omdat normaal gesproken slechts zelden in deze richting gezocht wordt, is het voor veel mensen een openbaring om dit bij zichzelf te ontdekken. De relatie met je vader, moeder, broers en zussen heeft alles te maken met hoe je nu met mensen, collega’s en situaties omgaat.

Het is zoals het is

Het heeft echter weinig zin om jezelf daarin te verliezen en te klagen over wat er allemaal fout was. Alles gebeurt met een reden en ‘het is zoals het is’. Om jezelf te kunnen veranderen moet je in het ‘hier en nu’ zijn. Veranderingen vinden namelijk uitsluitend plaats in ‘het hier en nu’. Als je bijvoorbeeld een Familie Opstelling doet dan ben je volledig in de (oude) situatie. Voor je brein is dit ‘het hier en nu’. Dit is het juiste moment om te veranderen en oplossingsrichtingen te vinden.

Mensen vragen me wel eens waarom ik geen Familie Opstellingen meer doe. Het antwoord is dat ik ze wel doe, maar dat je dat niet in de gaten hebt. Een Familie Opstelling is slechts een praktische werkvorm van de theorie van het Systemisch Werken. Omdat je ‘plek’ in je systeem van herkomst óveral en áltijd in doorwerkt, kan ik als coach niet anders dan systemisch naar (af-)leer doelen kijken. Ik werk volledig conversationeel en in het ‘hier en nu’ aan stevige thema’s.

Waar het om gaat is dat je in je brein nieuwe neurologische verbindingen legt. Dat je de oude ‘verbindingen’ vervangt door nieuwe. Systemische thema’s (zoals een lage assertiviteit) zitten heel diep in je brein verankerd en de oorzaken zijn erg onbewust en vaak al lang niet meer terug te herleiden naar situaties. Hoewel assertiviteit zich uit op gedragsnivo, ligt de oplossing op een veel dieper nivo. Het heeft geen enkel nut om je te vertellen dat je wel eens wat assertiever mag reageren. Dat weet je zelf ook wel.

Wat is eigenlijk het probleem

Net als veel andere problemen wordt een lage assertiviteit als ‘het probleem’ gezien, terwijl het échte probleem is dat je te weinig gebruik maakt van je capaciteiten (je hulpbronnen). Deze verwarring is op zich wel logisch: De gevolgen van je lage assertiviteit zijn namelijk heel duidelijk voelbaar. Daar wil je dus snel van af! Het feit dat je jouw hulpbronnen onvoldoende inzet speelt al vanaf je vroege jeugd. Je bent jezelf hier niet meer van bewust en je weet niet eens hoe het anders kan.

Om je assertiviteit te verhogen dien je op de juiste manier en op het juiste moment de juiste hulpbronnen in te zetten. Het werkt alleen definitief als je hiermee je brein ‘her-programmeert’ en nieuwe neurologische verbindingen legt. Je gaat van binnenuit veranderen en je gedrag zal zich automatisch aanpassen. Dus geen goedbedoelde adviezen, maar van binnen uit assertief worden. Hoe mooi wil je het hebben

Over de schrijver
Jos Verheijden is ervaringsdeskundige senior Burnout Trainer & Coach en helpt ondernemers, MKB-directeuren, zelfstandigen en hoog opgeleide professionals bij het voorkomen en herstellen van burnout symptomen en gerelateerde klachten zoals stress, sociale angsten, uitstelgedrag, werkdruk, onzekerheid, overspannenheid, communicatie en leiderschap. Jos wil bijdragen aan het onafhankelijk en vrij maken van ondernemende mensen waardoor ze hun leven weer terug krijgen. Dat doet hij via zijn coaching, training, vlogs, blogs, interviews en documentaires.
Reactie plaatsen

Volg de gratis workshop: "Ik wil/moet* veranderen"